Kakovostna odprta vina vam v vinotoču nudita vinarja z dolgoletno tradicijo, Toni Plut iz Drašičev, belokranjske vinske prestolnice, ter priznan vinar Matjaž Babič iz Slovenske Istre:

Vinogradništvo Anton Plut (Drašiči nad Metliko, vinorodna dežela Posavje, vinorodni okoliš Bela Krajina):

- metliška črnina
- belokranjsko belo

- Slike s trgatve v letu 2012

- Slike s trgatve v letu 2010 in 2011

Matjaž Babič – Montemoro (Šalara nad Koprom, vinorodna dežela Primorska, vinorodni okoliš Slovenska Istra):

- refošk